Má stránka

Agama vousatá – zimování

Agama vousatá zimování
Co se v článku dozvíte? 🔍

Mnoho plazů z mírných a subtropických oblastí potřebují zimní odpočinek. Je to přirozený stav, který má za úkol zmírnění zatížení organismu, synchronizaci reprodukčních orgánů a celkovou regeneraci.

Základní fyziologie zimování agamy

Ještěři žijící v oblastech, ve kterých se střídají roční období, přečkávají zimu ve strnulém stavu, kdy je jejich tělesná teplota shodná s okolní teplotou.

Zimují vesměs v podzemních úkrytech, protože zde je stálá teplota nad bodem mrazu. Čím je oblast teplejší, tím se doba zimování zkracuje a v tropických oblastech zcela mizí.

Nejdelší doba zimování je v severní Evropě, kde ještěři zimují až 8 měsíců. Tělesná teplota ještěrů má dost velké rozpětí, pohybuje se cca od 11 do 4 5°C (závisí na druhu a oblasti, kde žije) a velké množství jich je schopno přežít i při nízkých teplotách kolem 5 °C.

Agama si připravuje noru na zimování – reptileapartment.com

Tělo ještěra během zimování

Během zimování funguje tělo ještěra, dalo by se říci, v jakémsi úsporném režimu. Tělesná teplota se srovná s teplotou místa, kde plaz zimuje.

Dále klesne tepová frekvence a srdeční tep se roztáhne na delší časové úseky. Cévy okrajových oblastí těla jsou roztaženy, ale sníží se průtok krve. Klesá také koncentrace červených krvinek, dochází ke zvýšení hladiny oxidu uhličitého a snížena je i krevní srážlivost. Rovněž dojde k poklesu vody v těle a jako zdroj energie využívají ještěři nahromaděné tukové zásoby.

Agama vousatá zimování v teráriu

Zimování v teráriu lze provádět pouze u druhů, které se přirozeně vyskytují v mírném pásmu. Funguje to jako spouštěcí mechanismus pro rozmnožování, je vhodné zimovat zvířata dospělá, která jsou ovšem v dobrém zdravotním stavu.

Mladí jedinci ze snůšek téhož roku se nezimují, maximálně se jim snižuje teplota jen o několik stupňů. U nemocných, zraněných a oslabených plazů, stejně tak, jako u samic, které mají krátce po snůšce, se zimování neprovádí.

Průměrná délka zimování plazů se uvádí mezi 6 – 12 týdny, u agam 8 – 12 týdnů. U ještěrů, kteří se přirozeně vyskytují v tropech a subtropech se zimování neprovádí. Vystavovat tato zvířata nízkým teplotám není účelné, ani pro ně dobré.

Návod na zimování Agamy vousaté od superzoo

Letní strnulost není zimování

Letní strnulost ještěrů (zvaná estivace) je netečnost či ospalost (letargie) v období sucha a vysokých teplot. Někdy bývá nesprávně označována jako „letní spánek“. Bývá zpravidla vyvolána vysokými teplotami v pustinách bez vegetace.

Teplota, která tam přesahuje mnohdy hodnoty vyšší, než je snesitelné maximum tělesné teploty těchto ještěrů, způsobuje, že se s tím musí tito plazi vypořádat. Někteří ještěři přechází z denní aktivity na noční, kdy teploty nejsou tak vysoké, nebo mají svoji denní aktivitu rozdělenu na krátké úseky ráno a pak až večer.

Ještěři nemají tak velkou schopnost (jako např. savci) snižovat tělesnou teplotu odpařováním vody ze sliznice tlamy, proto při přetrvání nepříznivých teplot vyčkávají v úkrytu po celý den. Dochází ke zpomalení metabolismu, ale ne v takové míře, jako je tomu u zimního spánku.

Agama vousatá zimování – jak ji připravit?

❗️ Zimují se pouze dospělé agamy, obecně od jednoho roku života a zvíře musí být v dobré kondici a stoprocentně zdravé. Agama nesmí být ucpaná, mít nevykladená vajíčka (folikuly), atd.

Laikům a začátečníkům zimování agam bez porady s odborníkem nedoporučujeme, při neznalosti problematiky se může u agam na jaře vyskytnout celá řada zdravotních problémů, mohou trpět posthibernační anorexií, aj.

Hovící si agama vousatá – poshmark.com

Agamy vousaté postupně snižují svoji aktivitu, vyhledávají tmavá chladnější místa, a odpočívají. Agamy postupně snižují aktivitu i při zachovaném světelném a tepelném režimu, tedy nejde o pravou hibernaci ale spíše o brumaci (tedy zimování při nižších pokojových teplotách).

Pokud zvíře samo aktivitu nesnižuje, topíme a svítíme tak, jako obvykle a žádné zimování není potřeba. Tím pádem to nestimuluje rozmnožování a je s tím méně problémů.

V tomto období dochází k produkci a uvolňování hormonů. Proces zimování není v podmínkách zajetí nutný, pokud nejsou chovatelské ambice rozmnožování agam.

Proces zimování je pro agamu přirozený, proto často zimují i agamy v zajetí – postupně samovolně přestávají přijímat potravu a snižují svoji aktivitu, pospávají. (agamy mohou reagovat i na podzimní zkracující se dny). ❗️ Je třeba odlišit, zda se agama chystá na zimování, nebo je nemocná.

Zimování agamy v přírodě

Zimování (odborně hibernace) vyžaduje pro agamy výraznější poklesy teplot. Je navozen hlubší spánek, méně často dochází k jejich buzení, pohyb je minimální. V přírodě se denní teploty v zimních měsících pohybují v rozmezí 17– 24 °C, noční teploty kolem 4 – 10 °C.

Agama vousatá zimování v teráriu

V teráriu lze simulovat přírodní teploty umístěním ubikace do chladnější místnosti s denními teplotami kolem 12 – 16 °C ve dne a 6 – 12 °C v noci. Popřípadě lze agamy zimovat v konstantní teplotě cca 10 – 15 °C. Průměrná délka zimování je uváděna 8 – 12 týdnů. Agamu je třeba na zimování připravit, zde je malá ukázka možného postupu.

Zimování a odzimování agamy vousatá

Potřebný čas: 70 dny.

Agama vousatá zimování

 1. První den zimování

  V prvním dnu přestáváme agamu krmit a svítíme cca 11 hodin. Agama by se měla během následujících dní vyprázdnit. Můžeme ji koupat ve vlažné vodě, což k defekaci napomáhá. Nekrmí se, k dispozici je pouze voda. Bez přísunu potravy bude agama do konce zimování.

 2. Zhruba po týdnu

  Zhruba po týdnu svítíme jen 10,5 hodiny denně a od posledního krmení by měla agama vykonat potřebu minimálně jednou až dvakrát.

 3. Po 15 dnech

  Kolem patnáctého dne výhřev zhasneme a použijeme pouze denní zářivku, a UVB, které zapínáme na 9,5 – 10 hodin. Organizmus agamy pomalu přechází do klidového režimu

 4. Po 20 dnech

  Asi ve dvanáctém dni výhřev snížíme na cca 6 hodin denně – ostatními světly (UVB a denní zářivka) svítíme něco kolem 10 hodin. V ubikaci je pokojová teplota.

 5. Po 2 – 2,5 měsících odzimování

  Až začnou vykazovat aktivitu, postupujeme například dle následujícího popisu.

 6. 1. den odzimování

  V prvním dni rozsvítíme zářivky a UVB (pokud bylo zhasnuto) a doba svícení se pohybuje něco kolem 9,5 hodiny.

 7. Po týdnu odzimování

  Po týdnu na cca 3 hodiny denně zapínáme výhřev, po deseti dnech už výhřevem svítíme 6 hodin denně a začínáme podávat rostlinnou stravu.

 8. Po 14 dnech odzimování

  Po čtrnácti dnech máme výhřevnou žárovku zapnutou cca 8 hodin denně a můžeme začít předkládat krmný hmyz.

 9. Po 20 dnech odzimování

  Zhruba dvacátý den už všechna světla svítí skoro po celý den (asi 10,5 hodiny). Krmení již probíhá standardně a den budeme postupně prodlužovat na 12 – 12,5 hodiny svícení.

Spící agama vousatá – reptile.guide

❓Nejčastější dotazy – agama vousatá zimování

✅ Jak dlouho trvá zimování agamy?

Zimování je dlouhé 8 – 12 týdnů neboli 56 až 84 dní.

✅ Kdy se agama zimuje?

Během naší zimy.

✅ Jak poznám, že chce agama zimovat?

Agamy přirozeně poznají, že je zima hlavně díky úbytku světla nebo snížení teploty v místnosti (v teráriu).

Tip redakce: Koukněte i na další články o chovu agamy vousaté nebo její potravě.

Literární přehled:
– Vergner, I., Ještěři, biologie, chov, Gekoni 1, Madagaskar, 2001
– Klátil, L., Agama vousatá, Robimaus, 2008
– Mužíček, D., Ing., Zimování agamy vousaté, www.terasvet.cz


5/5 - (5 hodnocení)
Sdílejte článek:

Mohlo by vás zajímat

Má stránka