Má stránka

Nemoci plazů

Co se v článku dozvíte? 🔍

Poznámka redakce: Článek obsahuje fotky nemocných zvířat, které nejsou vhodné pro citlivé povahy.

Většina zdravotních obtíží a chorob plazů chovaných v zajetí vzniká nedodržením specifických podmínek chovu, nesprávnou výživou a zanedbáním základních potřeb těchto zvířat.

Nejčastějšími chybami, kterých se chovatelé dopouštějí, jsou: vystavení plazů nevhodným teplotám, nesprávná strava, nedostatečné osvětlení a absence, či nedostatek UV záření, které je nezbytné pro absorpci vápníku a živin z předkládané stravy. Dalším neméně důležitým faktorem pro zdraví plazů je správné zařízení ubikace včetně užití vhodné podestýlky pro zdraví daného jedince.

Chorob plazů je velmi mnoho, proto zde zmíním jen ty nejzávažnější a nejčastěji se vyskytující u plazů chovaných v zajetí. U většiny vážnějších onemocnění je nutná, ale hlavně doporučována včasná návštěva specialisty na plazy.

Abscesy

Abscesy jsou u plazů častým onemocněním. Většinou bývají bakteriálního původu, ale mohou vznikat i v souvislosti s metabolickými poruchami kostí. Vznikají i následkem zánětů, zranění, z nevyhovujících teplot, nevhodné stravy, ale i ze stresu a špatného osvětlení.

Diagnostika: Jedná se o měkké nebo tvrdé útvary. Nejčastěji se objevují na kůži, ale mohou se vyskytovat i ve vnitřních orgánech.

Klinické příznaky: Projevují se nápadným otokem postiženého místa a uvnitř se zpravidla nachází hnis.

Léčba spočívá v chirurgickém odstranění abscesu společně s nekrotickou tkání. Podélným řezem mezi štítky se provede incize a hnisavý obsah musí být celý kompletně vybaven. Po odstranění abscesu se kožní kapsa vyplachuje temperovaným fyziologickým roztokem. Pokud se nechává rána otevřená, hojení probíhá tvorbou granulační tkáně. Je nutno udržovat terárium v čistotě, aby nedošlo k infikování rány.

Mykóza (dermatomykóza)

Mykóza je kožní onemocnění vyvolané působením více faktorů, mezi které řadíme např. nízké teploty, nevhodnou vlhkost, poškození kůže, ale i nedostatek vitamínů.

agama vousatá nemoci dermatomikóza
researchgate.net


Diagnostika: Jedná se o plísňové onemocnění vyvolané kvasinkami, bakteriemi, plísněmi a houbami.

Klinickými příznaky jsou problémy s odloučením staré vrstvy kůže, na kůži plazů se vyskytují hnědé flíčky, někdy puchýřky.

Léčba spočívá v koupelích z hypermanganu, vhodné jsou i masti na plísňová onemocnění (Clotrimazol, Canesten). Dalšími prostředky léčby jsou dostatek UV záření, hygiena a snížení vlhkosti. V každém případě je doporučeno navštívit specialistu na plazy.

Stomatitida (hniloba tlamy)

Stomatitida je infekce dutiny ústní, způsobena parazity, poruchami metabolismu nebo nevhodnými podmínkami v chovu. Dále je to podvýživa, oslabený imunitní systém, zubní onemocnění a poranění kůže a tkání (zvláště u agam).

nemoci plazů - stomatitida

Diagnostika: Hniloba tlamy bývá často příznakem systémového onemocnění, proto je potřeba najít příčinu základního onemocnění a zahájit příslušnou a včasnou léčbu.

Klinickými příznaky jsou plošky na sliznici s bílým povlakem, zvýšený výskyt slin, odmítání potravy. Komplikacemi jsou otoky čelistí, ztráta zubů, pneumonie, hnisání čelistí a septický šok.

Léčba spočívá v nasazení antibiotické léčby veterinářem. Postižená místa se 2x denně oplachují ředěným roztokem povidon jodid (Betadine).

Pneumonie (zápal plic)

Jedná se o velmi vážné onemocnění. Vzniká nejčastěji z nevhodných zoohygienických podmínek chovu. Velmi závažné jsou průvan, nízké teploty, vysoká vlhkost a plísně v případě mykotických pneumonií.

Diagnostika se provádí důkladným vyšetřením a odběrem vzorků pro laboratoř.

Klinickými příznaky je nápadné zvedání hlavy s otevřenou dutinou ústní, výtok z nozder a lapání po dechu. Často i stomatitida.

Léčba spočívá v podávání antibiotik, držení nemocného plaza v teple a proplachování nozder a průdušnice desinfekčním roztokem Ophtalmo-Septonexu.

Obstipace střeva (ucpání střev)

Obstipace střeva je způsobena pojídáním nestravitelných látek ( hlína, hobliny, kamínky, kokosové vlákno, aj.), nevhodným složením potravy, nedostatečným pohybem a někdy i graviditou samic ( tlak vajíček na střeva). U herbivorních plazů bývají obstipace častější.

nemoci plazů ucpání střev
smithsonianmag.com


Diagnostika: vyšetření se provádí ultrasonograficky, endoskopicky nebo pomocí RTG.

Klinickými příznaky jsou snaha o kálení, neklid, zvracení a vážnou komplikací je výhřez střeva a kloaky.

Léčba se provádí proplachováním střeva, kloaky a podáváním laxativních roztoků. Dále je možno stimulovat peristaltiku střev koupelí ve vlažné vodě. Masáž břicha se nedoporučuje, není bezpečná. Pokud nejsou výše vyjmenované způsoby léčby efektivní, je nutné přikročit k chirurgickému zákroku.

Poruchy metabolismu

Poruchy metabolismu a metabolická onemocnění představují 20-ti-80-ti % podíl onemocnění plazů chovaných v zajetí. Jsou často způsobeny nedostatkem nebo absencí UV záření, vitamínů a vápníku. Často bývá postižen trávicí trakt, ledviny a játra. Příčinami poruch metabolismu bývá nejčastěji nedostatek nebo nadbytek určitých látek ve výživě. Mezi závažné nemoci řadící se mezi poruchy metabolismu patří hyperurikemie(dna), hypovitaminózy A, D3, osteodystrofie a syndrom PHA (Knotek, 1999).

MBD – Metabolické onemocnění kostí („Metabolic Bone Disease Syndrom“) se často vyskytuje u leguánů zelených a herbivorních druhů. Jedná se o více zdravotních poruch, které zasahují do metabolismu kostí. MBD vzniká nejčastěji v důsledku nedostatku vápníku, vitamínu D3, špatnou výživou a nerovnováhou mezi vápníkem a fosforem. Další příčinou je absence či nedostatek UV-B záření. Rozeznáváme dvě příčiny tohoto onemocnění – nutriční a renální.

agama vousatá nemoci
reptile.guide

Diagnostika: důkladná anamnéza, klinické a rentgenologické vyšetření.

Klinickými příznaky jsou abnormality růstu, zejména páteře, kostí a kulhání. Nejčastějšími projevy je tzv. „gumová tlama“ a měknutí krunýře želv, kdy dochází k deformaci změklých čelistí, nápadným otokům a deformacím dlouhých kostí končetin a páteře. Dále se mohou vyskytnout problémy s příjmem potravy.

Léčba spočívá v dodávání vápníku a vystavení plaza silnému UV záření.

Dna (hyperurikemie) je metabolické onemocnění, jehož příčinou jsou vysoké koncentrace kyseliny močové v krvi, které překračují filtrační schopnost ledvin. (Knotek,1999) Jedná se poškození jejich funkce a toto onemocnění lze definovat jako ukládání kyseliny močové v kloubech. V krvi plazů se vyskytuje kyselina močová nejčastěji ve formě urátů. Krystaly kyseliny močové lze pozorovat na RTG snímcích. Toto onemocnění způsobuje zpravidla nadměrná koncentrace živočišných proteinů (drobní obratlovci, konzervy pro psy a kočky, sýr)ve stravě herbivorních druhů (leguán zelený). Dále pak chov plazů ve vysokých teplotách a nedostatečný podíl tekutin ve stravě. (Knotek, 1999)

Primární dna vzniká nadměrnou produkcí kyseliny močové a sekundární dna znamená ,že hyperurikemie vyústila do chronického onemocnění, které ovlivňuje normální rovnováhu mezi odbouráváním a vytvářením kyseliny močové. Jedná se o narušení metabolismu vápníku a tím způsobené poruchy ledvin. Jsou zde známy vyšší ztráty tekutin, průjmy a zvracení, které vedou k poškození ledvin. (Knotek, 1999)

chameleon jemenský nemoci
vetstream.com

Diagnostika: Provádí se biochemické vyšetření krve, poškození ledvin a ostatních orgánů zjistíme sonograficky.

Klinické příznaky: kulhání, otoky kloubů, projevy slabosti a dehydratace.

Léčba spočívá v zavodňování a podávání antihyperurikemických přípravků, které snižují obsah urátů v těle. Současně je potřeba odstranit primární příčinu – nepodávat herbivorním druhům živočišné proteiny v potravě a vyloučit nefrotoxické léky.(Knotek, 1999)

Selhání ledvin

Selhání ledvin u plazů vzniká zejména v důsledku poruch metabolismu podáváním nevhodné stravy, dehydratací, intoxikací a infekčním zánětem ledvin. Dochází i k poškození jater. V močovém měchýři se hromadí kašovitá moč a v kolonu suchý a tvrdý trus (následná obstipace střeva). (Knotek,1999)

Diagnostika spočívá v biochemické analýze krve a analýze koncentrace kyseliny močové.

Klinickými příznaky jsou anorexie, nápadné otoky krku a končetin, nepřirozené zvýšení hmotnosti v důsledku zadržování tekutin. Dále odmítání stravy a tekutin. Na sliznicích v dutině ústní pozorujeme v pokročilém stadiu „žlutobílé uzlíčky (uráty) a krvácející erozi“. (Knotek,1999)

Léčba spočívá v rehydrataci pacienta a zvýšení průtoku tekutin ledvinami. Tekutiny spolu s vitamíny se podávají sondou, případně se zvažuje i léčba antibiotiky.

Prolaps

Prolaps střeva a kloaky způsobují střevní infekce a zkrmování těžko stravitelné potravy (např.tvrdí brouci). Způsobuje to dlouhodobý tlak a dráždění, vyvolává kaudální posun střeva.(Knotek,1999)

chameleon jemenský nemoci
chameleonacademy.com


Diagnostika se zaměřuje na odhalení infekcí a střevních parazitů. Střevo se vyšetřuje rentgenologicky, ultrasonograficky nebo endoskopicky. Dále je provedeno biochemické vyšetření krve.

Klinickými příznaky výhřezu je vyčnívající pahýl růžové, červené až tmavě hnědé barvy. Na sliznici jsou povrchová oschlá místa a perforace. V případě neposkytnutí první pomoci hrozí nekrotizace sliznice a celková sepse.

Léčba spočívá v ošetření sliznice a odstranění příčiny prolapsu. Ošetření se provádí při lokálním znecitlivění. Repozice se provádí působením tlaku zaobleným nástrojem. Do kloaky se aplikuje antibiotická emulze a kloaka se uzavře samostatnými uzlíčkovými stehy s tím, že je nutno ponechat otvor sloužící k vyprazdňování. V případě rozsáhlých poškození se provede amputace nekrotické tkáně.(Knotek,1999) Je třeba udržovat zvíře v hygienické nádrži

Zadržení snůšky

Zadržení snůšky (dystokie) vzniká zadržením oplozených nebo neoplozených vajec, popřípadě jejich vývojových stádií. Nejčastěji se vyskytuje toto onemocnění u samic leguánů zelených, chameleonů, akvatických a suchozemských želv. U hadů se vyskytuje vzácně.

Příčin zadržení snůšky je více, hlavními jsou především infekce, stres a poruchy metabolismu. Dále pak nevhodná fotoperiodicita, rušení chovatelem nebo přítomnost samce. Z metabolických poruch se jedná o změnu poměru vápníku a fosforu a pak také nedostatek vápníku.

agama vousatá nemoci - zadržená snůška
vcahospitals.com


Diagnostika je založena na vyšetření, posouzení stavu pacienta a potvrzení přítomnosti vajíček. Někdy je vidět vyboulení na břišní stěně. Vyšetření se provádí ultrasonograficky nebo rentgenologicky.

Klinické příznaky: samice aktivně vyhledávají vhodné místo na vykladení, hrabání v rozích terária, odmítání potravy

Léčba spočívá v aplikaci vápníku, a pokud dojde k opakovanému přerušení kladení, aplikuje se oxytocin. Tuto aplikaci musí provádět pouze specialista na plazy.

Preovulační retence (folikulární stáze)

Preovulační retence se řeší pouze chirurgickým zákrokem – ovariektomií. Odstranění všech struktur společně s vaječníky zabraňuje recidivám. Vybavení vajec salpinogotomií ( bez odstranění vejcovodů a vaječníků) představuje riziko úniku žloutku do dutiny tělní a s tím spojené komplikace.(Hnízdo,2001)

Diagnostika je založena na vyšetření, posouzení stavu pacienta a potvrzení přítomnosti vajíček. Někdy je vidět vyboulení na břišní stěně. Vyšetření se provádí ultrasonograficky nebo rentgenologicky.

Klinické příznaky: samice aktivně vyhledávají vhodné místo na vykladení, hrabání v rozích terária, odmítání potravy

Léčba: chirurgický zákrok viz. výše

Autor: Adéla Bezděková – Život s ještěry je láska na celý život.

Literární přehled

-Knotek, Z., Halouzka, R., Knotková, Z., Modrý, D., Hájková, P.: Nemoci plazů. ČAVLMZ Brno,1999
-Dietmar Jarofke / Anna Hanzlová ; Jürgen Lange ; Zdeněk Knotek : Plazy : Choroby a chov. Bratislava : Hajko and Hajková, 1999
-Hnízdo,J,AA-Vet Praha,Veterinářství,2001

5/5 - (2 hodnocení)
Sdílejte článek:

Mohlo by vás zajímat

Má stránka