geckon

Pagekon řasnatý a potrava

Pagekon řasnatý (Rhacodactylus ciliatus) patří do čeledi gekonovitých a z hlediska morfologie (vědní obor zabývající se vnější stavbou organismů) i zbarvení je zcela ojedinělý. Je to stromový gekon obývající pralesy Nové Kaledonie.

U rodu Rhacodactylus je velmi často uváděn termín „ býložravý gekon“. Je to proto, že tito gekoni jsou typičtí tím, že na rozdíl od velké většiny jiných gekonů, mají v jídelníčku převážně větší podíl rostlinné (neživočišné) potravy. To zahrnuje vesměs plody a květy stromů, např. fikus. Strava je doplněna samozřejmě i živočišnou složkou. V přírodě se živí i bezobratlými, holaty hlodavců, a pokud mají možnost, tak i vylíhnutými ptáčaty.

Jídelníček pagekona

Ovoce

Základní plod, který pagekoni pojídají, je zralý banán, ke kterému se přidávají vitamíny a minerály. Neměl by však být předkládán v nadbytečném množství, protože může u zvířat způsobovat velmi rychle obezitu. Dále lze krmit malinami, hrozny, ananasem, hruškami, melounem, jablkem nebo vyzrálým mangem. Záleží na daném jedinci, co mu více zachutná.

reptilecentre.com


Lze podávat i ovocné rozmixované kašičky vlastní výroby nebo lze zakoupit sušené preparáty, které se rozmíchají ve vodě. Některým jedincům však nemusejí chutnat.

Živočišná složka

Živočišnou složku potravy pagekona řasnatého tvoří krmný hmyz. Můžeme předkládat různé druhy cvrčků, červy potemníků, šváby nebo smýkaný hmyz, který není chemicky ošetřen. Pokud máme krmný hmyz doma, je vhodné jej před podáním pagekonovi nakrmit, k docílení zvýšení jeho nutriční hodnoty. I živočišná složka potravy by měla být doplněna o minerální látky, stopové prvky a vitamíny, které pagekon řasnatý potřebuje ke správnému fungování orgánů.

V domácích podmínkách se většinou chová hmyz, který je nenáročný a v našich podmínkách snadno množitelný. Nejznámějším představitelem je potemník moučný. Larvy, tzv. „mouční červi“ jsou krmitelné cca dva dny po svlečení, kdy není kutikula ztuhlá, protože před tím je housenka obalena větším množstvím chitinu, který je pro ještěry nestravitelný. Moučný červ není ovšem doporučován na denní zkrmování, protože v larvách jsou obsaženy obranné toxiny a jako další důvod bývá uváděn fakt, že ještěři po nich nadměrně přibírají na váze.

Malá úkázka toho, jak pagekon loví – youtube.com

Z řádu dvoukřídlých, do kterého patří mouchy, je dost populární a také často chovaná octomilka obecná. Možné je také předkládat mouchu domácí nebo bzučivky. Ty lze chytat nebo i uměle chovat. Z rovnokřídlého hmyzu se asi nejvíce osvědčuje cvrček domácí. Nejsnadněji se chová v domácím prostředí, většině ještěrů chutná, proto jej mnohdy upřednostňují před ostatním předkládaným krmným hmyzem. Dalším zástupcem je cvrček dvouskvrnný, cvrček stepní nebo cvrček krátkokřídlý. Různé druhy švábů (šváb americký, šváb argentinský, šváb domácí nebo rus domácí) lze také doma úspěšně množit, avšak tito nebývají u ještěrů moc oblíbeni díky svému tvrdému štítu chránícího je před predátory.

Dalším oblíbeným krmným hmyzem chovatelů jsou sarančata. Saranče stěhovavá je náročnější na chov, protože potřebuje dostatek světla a sena na krmení. Co se týče výživných hodnot, jsou sarančata velmi dobrá. Z čeledi koníkovitých lze chovat koníka skleníkového.

Jednodenní holata myší by měla být podávána pouze u dospělců menších druhů pagekonů, a to jen příležitostně, vesměs se jimi obohacuje předkládaná potrava v období snůšky. Někteří jedinci je však nepřijímají.

Kdy krmit

Pagekoni jsou zvířata s noční aktivitou, krmení by mělo probíhat navečer. Dospělcům pagekona řasnatého předkládáme krmný hmyz obden a ovoce nebo mixované kašičky dáváme jednou až dvakrát týdně. Hmyz by neměl být větší než mezera mezi očima pagekona. Hmyz obalujeme např. v přípravku Reptivite a vápníku. Samotný krmný hmyz by měl být v dobré kondici a nakrmený, jinými slovy zdravý a výživný.

Pagekon lízající banán – youtube.com

Mláďata do čtyř měsíců věku by měla být krmena denně přiměřeně velkou potravou, aby se neudusila. Od třetího dne po vylíhnutí podáváme malý hmyz obalený ve vitamínech (např. nymfy švábů, malé cvrčky nebo octomilky).

Je důležité, aby byl vyvážen poměr přísunu stravy, protože zvířata mohou mít sklony k obezitě. Pokud jsou na gekonovi patrné známky přibývání na váze, je vhodné krmení omezit. Aby se však zamezilo vzniku zbytečných zdravotních komplikací vznikajících z neznalosti problematiky, začátečníkům velmi doporučuji konzultaci se specialistou na plazy. Každé neuvážené změny mohou mít pro gekona za následek zdravotní rizika a mnohdy i nevratná poškození zdraví.

Vitamíny

Krmný hmyz, ať již koupený nebo doma chovaný, obalíme do jemného prášku směsi vitamínů, minerálů a ihned předkládáme.

Autor: Adéla Bezděková – Život s ještěry je láska na celý život.

Literární přehled:
-Vergner, I., Ještěři, biologie, chov, Gekoni 1, Madagaskar, 2001
-Klátil, L., pagekoni rodu Rhacodactylus, Robimaus, 2010

Tip redakce: Koukněte i na další články o pagekonovi řasnatém.

Zajímavosti

aaaaa

Ze zákulisí hmyzí farmy

bearded-dragon-3273791_1920

Anglické názvy terarijních zvířat

gecko-2299365_1920 (1)

Teraristé na sociálních sítích

chameleon oko

Oči chameleona