Má stránka

Světluška větší

Světluška větší
Co se v článku dozvíte? 🔍

Světluška větší je pozoruhodný tvor, který používá světelný orgán mnohonásobně efektivněji než nejúspornější zářivky vyrobené lidmi. Známe ji i pod jménem svatojánský brouček.

✏️  Latinský názevLampyris noctiluca
🌍  VýskytEvropa
🐚  Potravalarvy se živí měkkýši
🪰  Velikost v dospělosti10 – 18 mm
Světluška větší – základní informace

Převážnou část svého života prožije světluška větší v podobě dravé larvy. Požírá menší druhy měkkýšů a získané živiny si ukládá v těle do zásoby na dobu, kdy se přemění v dospělého brouka.

Po dovršení pohlavní zralosti si totiž brouci vyhledají partnera, spáří se sním a zakrátko poté uhynou, aniž by mezitím přijímali potravu.

Výskyt – zeměpisné rozšíření světlušky

Světluška větší žije v velké části Evropy, ale ve skutečnosti je zde jen nemnoho nenarušených míst s loukami a lesy na vápencovém podkladu, které jsou pro ni nejvhodnější.

Ochrana druhu

Moderní zemědělské metody, pokračující přeměňování dosud neporušené krajiny a možná i používání umělého světla přispěly k tomu, že se světluška větší stala v mnoha oblastech vzácným druhem.

Světluška větší – zajímavosti

  • Samečky světlušky větší vábí jakýkoli zdroj světla. Nepořádají sice houfné nálety na žárovky jako komáři, můry a tiplice, nicméně se zdá, že by přílišné množství umělých světel v chatových osadách mohlo mít negativní vliv na početnost místních populací světlušek.
Světluška větší zajímavosti
Světluškám se lidově říká svatojánské mušky
  • Světlušky si vysloužily lidové jméno „svatojánští broučci„, „svatojánci“ nebo „svatojánské mušky„, protože se objevují v období kolem svátku sv. Jana (24. června).
  • U mnoho druhů světlušek světélkují samičky i samečkové. Spatří-li samička, že k ní letí odlišně svítící sameček patří k jinému druhu, zhasne. Jak ale vysvětlit světélkování larev a kukel, to zatím nevíme.

Typické znaky – světluška větší

Sameček: Na rozdíl od samiček mají samečkové křídla a krovky, zato jsou menší než samičky. Mají velké oči směřující dolů, které vidí velice dobře. Široký štít je chrání před oslněním shora.

Samička: Chybí jí křídla. Svým článkovaným tělem se podobá larvě. Její světélkující orgán je vyvinutější než u samečka.

Larvy: Světélkující orgány larev jsou umístěny na spodní straně posledních tří zadečkových článků, stejně jako je tomu u samiček. Larvy jsou dravé a mají silná kusadla.

Způsob života světlušky

Jasné žlutozelené světlo vydávají samečkové i samičky, ale kromě toho také larvy a kukly.

Proč světluška svítí?

Proč světluška svítí
To je krásná podívaná 😍

Světlo vzniká chemickou reakcí, oxidací látky zvané luciferin. Tato látka je uložena ve světélkujících orgánech umístěných po stranách a na spodu posledních tří zadečkových článků.

K uskutečnění celé reakce potřebuje světluška kyslík, vodu, luciferin a speciální enzym zvaný luciferáza. Chce-li světluška své světlo zhasnout, přeruší přívod kyslíku do svítivých orgánů. Celá chemická reakce je neuvěřitelně účinná. Prakticky všechny naše světelné zdroje plýtvají energií.

První elektrické žárovky přeměňovaly ve světlo pouhá 3 % dodané energie, zbytek se přeměnil na teplo. Světélkující orgány světlušek naopak využívají ke svícení 98 % celkové energie.

„Lucerničky“ světlušek vrhají usměrněný kužel světla, protože pod svítící látkou mají umístěný tenký krystal fungující jako zrcadlo ve světlometu. Díky němu dosahuje tento orgán ještě vyšší účinnosti. Světlušky si světélkováním pomáhají při vyhledávání partnerů.

Světluška větší potrava – čím se živí?

Dospělé světlušky již nepřijímají žádnou potravu. Jejich larvy jsou naopak velice žravé. Živí se dravě, jejich hlavní kořistí jsou nejrůznější druhy suchozemských plžů.

Larva světlušky jednoduše sleduje slizovou stopu, kterou za sebou plži zanechávají. Je tak trochu záhadou, jak zjistí, kterým směrem se po stopě dát, ovšem nakonec má vystopovaná oběť jen mizivou šanci na únik.

Larva světlušky má obloukovitě zahnutá kusadla, jimiž vystříkne do těla oběti vysoce účinné trávicí enzymy. Ty tělo oběti přemění na hustou kaši, kterou pak larva svým ústním ústrojím vysává.

Podobně jako mnoho dalších dravých dravých larev nedokáže larva světlušky kousat a plykat pevnou stravu. Často se stává, že se při hodování na usmrceném měkkýši sejde hned několik larev světlušky. V tom případě zvládnou přeměnit tělní obsah kořisti v tekutinu daleko rychleji, ale propukají mezi nimi boje o nejvhodnější pozici při přijímání potravy.

Světluška větší – rozmnožování

Dospělí brouci žijí jen několik dní. Tuto dobu zasvěcují jen vyhledáváním partnerů, páření a kladení vajíček.

Jejich ústrojí je nefunkční, takže v dospělosti ani nemohou přijímat potravu. Při rozmnožování spotřebují veškeré energetické rezervy, které nashromáždily během larválního vývoje, a krátce po zajištění vzniku potomstva dospělé světlušky hynou.

Bezkřídlé samičky se přes den skrývají před nepřáteli v půdě. Po setmění vylezou a usadí se v trávě a svým světlem lákají samečky poletující nad nimi. Některé světlušky vysílají světlo přerušovaně.

Velké oči samečků jsou 8 x citlivější než oči samiček. Samečkové zachytí signál samičky již na vzdálenost deseti metrů. Přistanou v těsné blízkosti své vyvolené, složí krovky a křídla a spáří se s ní. Krátce před pářením oba partneři zhasnou svá světélka.

Oplozená samička klade vajíčka do půdy jednotlivě nebo po dvou. Larva se líhne po 2 – 4 týdnech. Je sice ještě malá, ale již se podobá dospělé bezkřídlé samičce.

I larva světlušek světélkuje stejně jako dospělý jedinec. Celý vývoj larvy trvá až tři roky a během této doby se larva několikrát svléká.

Pozorování v přírodě

Světluška větší v přírodě
Světluška větší v přírodě

Období vrcholné aktivity světlušek spadá do června a července, ale spatřit je můžeme v podstatě kdykoli od května do srpna. Svatojánské mušky, které vídáme ve vrcholném létě poletovat kolem keřů, bývají nejčastěji samečci světlušky menší, našeho nejhojnějšího druhu.

Světlušky větší můžeme pozorovat na loukách, na stráních a na pasekách, hlavně tam, kde je vápencové nebo opukové podloží. Vápenec v půdě prospívá plžům, kteří ho potřebují pro zdárný vývin své ulity. A kde je hodně plžů, tam se uživí i hodně larev světlušek, kterým tito plži slouží za potravu.

Samičky světlušek se často vyskytují na nejnižších větvích keřů a na trávě hromadně. Při vyrušení okamžitě zhasínají své světlo a již je nespatříme.

❓Nejčastější dotazy – světluška větší

✅  Proč světluška svítí?

Světlušky svítí díky chemické reakci. Přesněji řečeno oxidací látky zvané luciferin. Tuto látku mají uloženou právě po stranách a na spodu posledních 3 zadečkových článků.

✅  Kde se světluška vyskytuje?

Vyskytuje se ve velké části Evropy. Na loukách, stráních, pasekách. Hlavně tam, kde je vápencové nebo opukové podloží. To totiž zase prospívá plžům a kde je hodně plžů je i hodně světlušek.

✅  Jak dlouho se dožívají světlušky?

Světlušky větší prochází 2 – 3 letým vývojem.

Literatura:
Encyklopedie zvířat, Pavel Auda, ISBN: CZ-P-60-10-04-0020

5/5 - (6 hodnocení)
Sdílejte článek:

Mohlo by vás zajímat

Má stránka