Má stránka

Určování pohlaví želv

Co se v článku dozvíte? 🔍

Pokud se rozhodneme chovat želvy a počítáme i s jejich potomstvem, je třeba sestavit chovný pár, popřípadě skupinu dospělých jedinců. Cílem tohoto článku je přiblížit hlavně začínajícím chovatelům metody určování pohlaví u těchto plazů.

Úvodem

U většiny želv existuje pohlavní dimorfismus, neboli vzhledová odlišnost. Obecně nebývá problém rozlišit samičku od samce, ale vzhledem k tomu, že většina želv roste od třetího roku života různou rychlostí, lépe se pohlaví určuje u starších jedinců. I přes to, že u jiných plazů nebo ptáků se lze orientovat i podle druhotných pohlavních znaků (např. zbarvení, tělesný rámec, aj.), u želv se s tímto setkáme pouze v některých případech (např. velikostní rozdíly mezi samci a samicemi želvy nádherné – Trachemys scripta, rozdílné zbarvení duhovky u evropské želvy bahenní – Emys orbicularis, aj.).

U mláďat se pohlaví v podstatě rozlišit nedá, a proto se lépe určuje až u subadultních, popřípadě adultních jedinců. Většina rozdílů je rozeznatelná zpravidla kolem 3-5. roku života želvy. Celkem spolehlivě lze pohlaví poznat podle kloaky, která je umístěna u kořene ocasu pod krunýřem a její tvar je u dospělých jedinců odlišný. Kloaka samců je posunuta dál od plastronu (spodní část krunýře), zatímco u samic je v jeho těsné blízkosti.

Vizuální určovací znaky

Nejvyužívanější systém, podle něhož je možné pohlaví určit, se opírá o tři poznatky, které můžeme vypozorovat. V první řadě je to délka ocásku u daného jedince, potom tvar krunýře a nakonec velikost želvy samotné. U některých želv se projeví pohlavní dimorfismus také rozdílným zbarvením.

Ocásek suchozemských želv bývá u samic slabší a kratší. Tato oblast je přizpůsobena pro kladení vajec, která bývají mnohdy dost velká. Samci mají ocásek dost delší, ale kořen je mohutný, je v něm uložen nepárový pohlavní orgán. U vodních želv je délka ocásku u obou pohlaví stejná.

russian-tutoise.com

Podle věku a rychlosti růstu se mění velikost i tvar krunýře. Všeobecně bývá ventrální karapax (spodní krunýř) tzv. plastron u samiček plochý a samečci ho mívají vyklenutý směrem dovnitř, ale u želv stepních je u obou pohlaví plastron rovný.

Podíváme se také na štítky spodní části krunýře v blízkosti ocásku. U samic jsou štítky spíše vykrojené a mají tvar písmene U. Samcům se tvarují štítky do tvaru písmene V. Některé želvy mohou mít konec plastronu z části pohyblivý, což jim usnadní kladení relativně velkých vajec.

Horní krunýř je tvořen kostěnými destičkami s keratinovou vrstvou, které se zde vyskytují ve třech řadách. Horní krunýř bývá u samiček zpravidla delší, ale poznáme to, pokud doroste želva do své maximální velikosti. U menších želv se může jednat o samce, proto nelze určovat pohlaví pouze dle velikosti zvířete, protože i zde se mohou vyskytnout výjimky ve velikostech, kdy mohou být samci větší a samičky naopak menší.

Odborné určení pohlaví želv prováděné specialistou

Palpace

Palpace je metoda odborného vyšetření pohmatem. U většiny želv lze touto metodou potvrdit přítomnost penisu v kloace. U velkých terestrických druhů želv se provádí palpace následně po lokální anestezii kořene ocasu. Také lze provést podráždění kloaky tamponem. Samci na tento popud vystrkují špičku penisu z kloaky.

Endoskopie

Endoskopie je zobrazovací metoda využívající zavedení endoskopické techniky co nejméně invazivním způsobem do těla zvířete. V případě určování pohlaví se zavádí do kloaky. Kaudální úseky je možno vyšetřovat orientačně běžným veterinárním otoskopem, při důkladnějším vyšetření se používá rigidní endoskop, přičemž se zákrok provádí v celkové anestezii, popřípadě v hluboké sedaci. Tímto vyšetřením lze zobrazit kopulační orgány želv, přídatné kloakální vaky vodních želv nebo papilu močové trubice.

Hormonální rozbor krve

Při rozboru se posuzuje pomocí RIA (Radioimunoanalýza) koncentrace testosteronu a estradiolu v krvi. U dospělých samců želv se jsou hladiny testosteronu vyšší než 2,3 ng/ml, samice mají tyto hodnoty nižší než 1,5 ng/ml. Oproti tomu samci mají hladinu estradiolu nižší než 7,5 pg/ml, zatímco u samic tyto hodnoty přesahují 57,5 pg/ml. Pro správné vyhodnocení je proto doporučeno sledovat obě hodnoty současně. Hladiny pohlavních hormonů ovlivňují další faktory, mezi něž patří roční období, zoohygienické podmínky chovu, výživa nebo sociální postavení želvy ve skupině.

Autor: Adéla Bezděková – Život s ještěry je láska na celý život.

Literární přehled:
-Zych, J., Želvy v přírodě a péči člověka, Brázda, 2006
-Knotek, Z., Halouzka, R., Knotková, Z., Modrý, D., Hájková, P.: Nemoci plazů. ČAVLMZ Brno,1999
-Dietmar Jarofke / Anna Hanzlová ; Jürgen Lange / Zdeněk Knotek : Plazy : Choroby a chov,
-Hajko & Hajková, 1999
-Zych, J., Želvy, Brázda, 2000
-Velenská, N., Chováme exotické mazlíčky, Arista books,2014
-Hnízdo, J., Zobrazovací techniky v medicíně plazů , Animal clinic, 2010
-Hnízdo, J., Endoskopické vyšetřovací techniky v medicíně želv, Akva tera fórum 11/2006
-Szalay, F., Chováme vodní želvy,Kontakt plus,1997
-Wilke,H., Vodní želvy, Vašut, 2016

Líbí se vám článek? Dejte mu 5 hvězdiček🙂
Sdílejte článek:

Mohlo by vás zajímat

Má stránka