asian-water-monitor-4828485_1920

Varan skvrnitý a jeho chov

Obecná charakteristika

Varan skvrnitý ( lat. Varanus salvator, ang. water monitor lizard) se řadí do čeledi varanovitých (Varanidae) a jedná se o velkého dravého ještěra pocházejícího z tropických oblastí. Je jedním z jejích největších zástupců. Jsou to silná zvířata s denní aktivitou, která charakterizuje mohutné tělo, silné drápy a nelámavý ocas. Žije převážně v blízkosti vodních ploch.

Tito varani jsou skvělými plavci a umí i dobře šplhat. Varani vynikají dokonalými smysly a dost vysokou inteligencí. Délka života varanů žijících v přírodě není popsána, avšak zvířata žijící v zajetí se při dobré péči a vyhovujících zoohygienických podmínkách chovu dožívají 10-20 let. Dle literatury jsou uznávány čtyři poddruhy : Varanus salvator salvator, Varanus salvator andamanensis, Varanus salvator bivittatus a Varanus salvator macromaculatus.

Výskyt

Varani skvrnití se vyskytují v oblastech Indie, na Srí Lance, Filipínách, souostroví Malé a Velké Sundy, jižní a jihovýchodní Asii. Žije v blízkosti vodních ploch, mezi kořeny stromů a na stromech. Mohou se zdržovat i v mangrovových lesích nebo ve skalních dutinách.

Vzhled

Varan skvrnitý má štíhlé statné tělo hnědé až černé barvy se žlutými tečkami, které se táhnou v příčných řadách. Na ocase jsou tečky menší a vytvářejí příčné pruhování. Spodní část těla je žlutě zbarvena. Ocas tohoto ještěra je dlouhý, bočně zploštělý. Zbarvení na tlamě mívá okrové odstíny. Hlava má protáhlý tvar s dlouhým zaobleným čenichem. V tlamě se nachází dlouhý rozeklaný jazyk a ušní bubínky jsou poměrně velké. Na hlavě jsou zvětšené šupiny, na zátylku jsou menší, kýlnaté oválného tvaru. Na ocase jsou šupiny kýlnaté s plochým dvojitým hřebínkem.

pixabay.com

Samci jsou větší než samice. Varan skvrnitý není sice tak velký a mohutný jako Varan komodský (Varanus komodensis), ale může dorůst délky až 3m. Obvyklá délka se pohybuje kolem 200 cm. Na ocas připadá více než polovina z celkové délky zvířete.

Terárium, teploty a vlhkost

Terárium pro varana by mělo být dostatečně prostorné a porostlé vegetací. Obecně je uváděno, že délka má odpovídat minimálně dvojnásobku celkové délky dospělého ještěra měřeného od hlavy ke špičce ocasu. Šířka se spočítá jako dvojnásobek délky těla s hlavou, a výška by měla být minimálně taková jako je celková délka chovaného exempláře. Pokud je v teráriu více zvířat, tak na každého dalšího z nich se připočítá 20% celkového prostoru. Minimální rozměry tedy jsou alespoň 500x200x200 cm pro jednoho dospělého varana.

V teráriu musí být nainstalována asi na 50% plochy vyhřívaná vodní nádrž s rozdílnou hloubkou a s teplotou vody 25-28°C. Dále nesmíme zapomenout na větve ke šplhání, které musí být dobře upevněny. Dále je třeba do terária vhodně umístit kořeny a kameny, které slouží zvířatům jako úkryt. Tento ještěr potřebuje vysokou intenzitu osvětlení, vhodné zdroje UVA a UVB záření. Vhodné je přidat zářivku s plnospektrálním denním světlem. Doba osvitu je 10-12 hodin denně. Denní teploty by měly být v teplotním gradientu 22-28°C v různých místech nádrže s možností lokálního výhřevu kolem 35°C. Noční pokles na pokojovou teplotu by se měl pohybovat kolem 20°C.

Potrava

Varani skvrnití jsou masožravci, často také mrchožrouti, ale upřednostňují živou kořist. Jsou aktivními lovci, kteří svou kořist pronásledují. Detekují ji pomocí rozeklaného jazyka, který předává pachové vjemy do Jacobsonova orgánu. V přírodě loví menší obratlovce, ptáky, hady, hlodavce, ryby nebo obojživelníky. Pochutnají si i na vejcích.

Mláďatům předkládáme potravu 2-3 x týdně a dospělcům 1-2 x týdně. Mláďata krmíme drobnými obratlovci nebo bezobratlými a dospělým zvířatům předkládáme hlodavce, ptáky, kuřata, ryby apod. Příjem potravy je však nutno hlídat, protože varani skvrnití mají skony k obezitě. Strava by měla být obohacena o vitamíny, minerály a vápník.

Chov a rozmnožování

Varani se chovají zpravidla v párech nebo skupinkách tvořených jedním samcem a více samicemi. Dva samce varanů v jednom teráriu pohromadě chovat nelze. Pohlavní dospělost nastává mezi 2-3 lety života, kdy varan dosáhne délky cca kolem 1m (samice 120 cm a samci 130 cm). Varani skvrnití jsou vejcorodí (oviparní). Období rozmnožování je úzce spjato s obdobím dešťů. Na počátku tohoto období snáší samička vejce, která zahrabává. Hnízda si samice vyhrabávají zpravidla v písčitém podkladu v blízkosti vodních toků, mohou však také využít prázdná termitiště nebo dutiny stromů. V jedné snůšce může být 5-40 vajec a jejich inkubační doba, která je úzce spjata s teplotou uvnitř hnízda, trvá přibližně 270 dní.

Varani žijící v tropických oblastech se mohou rozmnožovat celoročně, takže samice mívá zpravidla více snůšek. Varani se o vejce ani mláďata nestarají, avšak literatura uvádí, že byly údajně zaznamenány případy, kdy si samice hnízdo střežila a při líhnutí pomáhala mláďatům při vyhrabávání se na povrch. Mláďata mají po vylíhnutí sytě černou barvu a béžovo žluté příčné pruhování. Většinou ale bývá zbarvení mladých jedinců o něco světlejší a s přibývajícím věkem tmavne.

Komunikace varanů

Sociální kontakt těchto ještěrů většinou probíhá jen v blízkosti potravy nebo v období páření. Velcí samci spolu zápasí v postoji na zadních nohou a chytají se vzájemně kolem ramen, menší druhy jsou ve vodorovné poloze. Hierarchie se tvoří rychle a bývá jednotlivými jedinci dodržována.

Při obraně se varani nafukují a napřimují, případně syčí. Velké druhy varanů se staví na zadní nohy a otevírají při tom tlamu. Většinou se snaží utéct, ale je-li to nevyhnutelné, nebojí se kousnout nebo škrábnout.

Přečtěte si článek o řeči těla ještěrů

Co se týče chovu, patří sice varani mezi atraktivní terarijní chovance, avšak chov není bezproblémový. Mnohé druhy, i zde zmiňovaný varan skvrnitý, o jehož chovu pojednává náš článek, mají velké nároky na prostor a všechny druhy jsou zařazeny do CITES. I přes to, že varani skvrnití jsou velmi inteligentní a lze je poměrně dobře ochočit, v žádném případě se nejedná o domácí mazlíčky. Tito ještěři patří do rukou zkušených a odpovědných chovatelů a nejsou vhodní pro začátečníky.

Autor: Adéla Bezděková – Život s ještěry je láska na celý život.

Literární přehled
-Cerha,V.,Kocián, M., Scinkové, varani a ještěrky, Polaris, 1999
-Klátil, L., Chováme terarijní zvířata, Epava 2004
-Velenská, N., Chováme exotické mazlíčky, Arista Books,s.r.o., 2014
-Bruins, E., Encyklopedie teraristiky, Rebo Productions, 1999
-Hes, O., Podmínky chovu plazů v zajetí, MZ ČR, 2003
-Cerha, V., Chov šupinatých plazů, Dona, 2001
-Král,J., Kocourek, I., Terárium A-Z, Ratio, 2005

Zajímavosti

aaaaa

Ze zákulisí hmyzí farmy

bearded-dragon-3273791_1920

Anglické názvy terarijních zvířat

gecko-2299365_1920 (1)

Teraristé na sociálních sítích

chameleon oko

Oči chameleona