288exa

Varan stepní a jeho chov

Varan stepní (lat. Varanus exanthematicus, ang. savannah monitor) je africký ještěr obývající střední a západní Afriku, pás mezi severním okrajem Sahary a deštnými lesy na jihu. Varani stepní žijí převážně v oblastech stepí, polopouští nebo savan, ve kterých se s nimi můžeme setkat nejčastěji. Žijí zpravidla skrytě a vyhýbají se hustěji osídleným oblastem. Výskyt varana stepního byl podle literatury zaznamenán i na Floridě, kam byl zavlečen. Jedná se o denního ještěra, který většinu času tráví hledáním potravy a vyhříváním se na slunci.

Varan stepní (Varanus exanthematicus) je zemní ještěr dorůstající délky až 150 cm. Zpravidla se ale jeho délka pohybuje kolem 1m s hmotností 2,5-3 kg. Dožívají se kolem 20 let.

aquasnack.co.uk


Při chovu v zajetí mají tito varani sklony k obezitě a jejich hmotnost může být i dvojnásobná. Je zbarven do šedohnědých odstínů s příčnými řadami načernalých skvrn se světlejším středem. Spodní část těla je světlejší. Má statné tělo a kratší ocas. V dospělosti převládají okrové barvy s příčným pruhováním. Samičky mívají kratší a robustnější tělo. Mláďata jsou zpravidla světlejší, bývají zbarvena do žlutohněda, skvrny jsou bělavé s tmavým obroubením, na ocase se objevují příčné pruhy a bříško je zbarveno do běla s náznaky proužků. Hlava je široká a krk i ocas krátký. Dožívají se kolem 20 let

Terárium, teploty a vlhkost

Tento ještěr potřebuje velké prostorné terárium, pro chovaný pár musí být plocha dna terária cca 1m2. Vybavení by mělo napodobovat přirozené prostředí, proto je třeba na dno dát vysokou vrstvu hrubého písku nebo rašeliny smíchané s pískem a dále by neměla chybět nádoba s vodou. Terárium zařídíme silnějšími ležícími větvemi, kořeny a kameny.

Tento ještěr potřebuje vysokou intenzitu osvětlení, vhodné zdroje UVA a UVB záření. Vhodné je přidat zářivku s plnospektrálním denním světlem. Denní teploty by se měly pohybovat kolem 28-32°C a pod výhřevem max. do 40°C. Teploty od 42°C a vyšší jsou pro varany kritické a zvířatům hrozí úhyn. Denní teploty by měly být v teplotním gradientu 25-40°C , aby si mohla zvířata vybrat i chladnější místa. Noční pokles na pokojovou teplotu by se měl pohybovat kolem 20°C. Vlhkost v teráriu je vhodné udržovat kolem 40% přes den s mírným nočním vzestupem na 60 %.

Potrava

Varan stepní je masožravý, v přírodě se živí hmyzem, žábami i menšími plazy, jejich vajíčky nebo plži. Předkládat můžeme velký krmný hmyz, hlodavce či kuřata. Mláďata krmíme obden krmným hmyzem- cvrčky, šváby nebo sarančaty. Menším mláďatům je vhodnější předkládat pouze hmyz – malé cvrčky a později lze začít podávat i holata hlodavců. Dospělí jedinci se krmí zpravidla 2x týdně, příjem potravy je však nutno hlídat, protože varani stepní mají skony k obezitě. V létě je možno krmit smýkaným hmyzem, který však není chemicky ošetřen. Strava by měla být obohacena o vitamíny, minerály a vápník.

Krmení varana – youtube.com

Chov a rozmnožování

Samci jsou teritoriální a své území si hájí, proto co se týče počtu jedinců, je tedy doporučován chov jednotlivě nebo v párech. Zpravidla se ale doporučuje mimo období páření oddělený chov. Pohlavní dospělost nastává u varanů mezi 2-5 rokem života, u varana stepního zpravidla kolem 2.roku.

reptilerapture.net


Zimní odpočinek varana stepního se provádí zpravidla od listopadu do března při teplotě cca 25°C, v noci 20°C a zkrácením osvitu na 4-6 hodin. Ještěři zpravidla nepřijímají potravu ani nepijí, tráví tukové rezervy. V přírodě tato zvířata zimují v norách, opuštěných termitištích nebo dutinách stromů. Na začátku období dešťů se varani páří a zvyšují příjem potravy, aby si vytvořili tukové zásoby na období sucha. Jedna snůška obsahuje 20 – 50 vajec, která samice naklade do 20 cm hluboké vyhrabané díry asi po 3-4 týdnech gravidity. Inkubace probíhá při teplotě 32°C v délce cca127-132 dní a při 29°C přibližně 169-194 dní. Mláďata začínají přijímat potravu od 3. dne po vylíhnutí. Odchov mláďat se doporučuje v odchovných nádržích.

Komunikace varanů

Sociální kontakt těchto ještěrů se většinou soustřeďuje v blízkosti potravy nebo v období páření. Velcí samci spolu zápasí v postoji na zadních nohou a chytají se vzájemně kolem ramen, menší druhy jsou ve vodorovné poloze. Hierarchie se tvoří rychle a bývá jednotlivými jedinci dodržována.

Při obraně se varani nafukují a napřimují, případně syčí. Velké druhy varanů se staví na zadní nohy a otevírají při tom tlamu. Většinou se snaží utéct, ale je-li to nevyhnutelné, nebojí se kousnout nebo škrábnout.

Co se týče chovu, patří sice varani mezi atraktivní terarijní chovance, avšak chov není bezproblémový. Mnohé druhy, i již zmiňovaný varan stepní, o jehož chovu pojednává náš článek, mají velké nároky na prostor a všechny druhy jsou zařazeny do CITES. V žádném případě to nejsou domácí mazlíčci a nejsou vhodní pro začátečníky. Tito ještěři patří do rukou zkušených a odpovědných chovatelů.

Autor: Adéla Bezděková – Život s ještěry je láska na celý život.

Literární přehled:
-Cerha,V.,Kocián, M., Scinkové, varani a ještěrky, Polaris, 1999
-Klátil, L., Chováme terarijní zvířata, Epava 2004
-Král,J., Kocourek, I., Terárium A-Z, Ratio, 2005

Zajímavosti

aaaaa

Ze zákulisí hmyzí farmy

bearded-dragon-3273791_1920

Anglické názvy terarijních zvířat

gecko-2299365_1920 (1)

Teraristé na sociálních sítích

chameleon oko

Oči chameleona