chamel

Chameleon pardálí a jeho chov

Chameleon pardálí (lat. Furcifer pardalis, ang. panther chameleon) je ještěr, patřící do čeledi chameleonovitých (Chameleonidae) a je jedním z největších druhů chameleonů. Samci mohou dorůst až do délky 52 cm, avšak většinou měří jen kolem 40 cm a samice, které jsou menší kolem 35 cm. Jedná se o endemický druh obývající Madagaskar a jeho přilehlé ostrovy. Žije převážně ve vlhkém prostředí nížin, na stromech, keřích, pěstovaných plodinách i plážích, kde je teplé podnebí a dostatek potravy. Teploty se zde během roku pohybují v rozpětí 22-28°C a v letních měsících mohou teploty ve dne dosáhnout až k cca 40°C. Chameleon pardálí má statut ochrany CITES II. Při chovu v zajetí se dožívá 5-7 let.

Vzhled

Tělo chameleona je pokryto různě velkými šupinkami a zbarvení se u obou pohlaví různí, v závislosti na oblasti, kde ještěři žijí. Pohlavní dimorfismus dospělých jedinců je docela dobře zřetelný. Samečci jsou výrazněji zbarveni, objevují se červené, modré, žluté i zelené nebo oranžové a hnědavé barvy, samičky jsou méně nápadné, většinou hnědé, šedé nebo narůžovělé s oranžovým proužkem po stranách těla. Adultní samci mají na horní čelisti dva kostěné výrůstky překryté zvětšenými šupinami připomínající rohy.

U mláďat a samic se tyto útvary nevyskytují nebo bývají pouze velmi málo zřetelné. Vrch hlavy samců je zploštělý a na hrdelním i hřbetním hřebínku jsou ostnaté šupinky. Samečci mají také silnější kořen ocasu.

youtube.com

Terárium, teploty a vlhkost

Terárium pro chameleona by mělo být orientováno na výšku s minimálními rozměry 50x60x100 cm. Tato ještěrka potřebuje vysokou intenzitu osvětlení, vhodné zdroje UVA a UVB záření. Vhodné je přidat zářivku s plnospektrálním denním světlem. Terárium by mělo být co nejvíce prosvětleno a zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu, nikoliv však průvan. Na dno terária se doporučuje použít lino, které je hygienické a snadno se dezinfikuje. Pokud přece jen upřednostňujete přírodní materiály, lze použít rašelinu smíchanou s pískem. Nevhodné jsou různé kůry a lignocel, která mohou zvířata pozřít a hrozí ucpání střev.

Dále je nutno terárium vybavit větvemi, které nejsou příliš silné, aby je mohl chameleon uchopit. Je třeba dostatek vzrostlých rostlin, větví nebo lián, ve kterých může ještěr nalézt úkryt. Terárium můžeme osázet rostlinami, které nejsou pro ještěry jedovaté nebo lze použít i umělé. Denní teploty by se měly pohybovat v teplotním gradientu 23°C na dně terária, kolem 30°C v prostoru nádrže a pod výhřevem do 35°C. Měla by být dodržena 12-ti hodinová doba osvitu. Noční pokles na pokojovou teplotu se pohybuje kolem 20°C. Vlhkost by se měla pohybovat v rozmezí 50-70%.

Terárium se musí 1-2x denně rosit, aby se mohl chameleon napít, nesmí se však tvořit „prádelnový“ efekt z nadměrné neodpařené vlhkosti, který může mít za následek zdravotní problémy (respirační onemocnění a zánět očí).

Poznámka redakce – Proti zamlžování terárka pomáhá správné větrání.

Potrava

Chameleon pardálí se živí zejména hmyzem, jedincům chovaným v zajetí předkládáme krmný hmyz úměrné velikosti, např. cvrčky, kteří jsou hodně doporučováni, šváby (po svleku, kdy jsou nejměkčí), sarančata, larvy potemníků mouchy, nebo smýkaný hmyz, který není chemicky ošetřen. Červi všeobecně nejsou vhodnou stravou pro chameleony, protože obsahují velké množství tuku a jejich výživná hodnota je téměř nulová. Velké množství snězených červů vyvolává zpravidla dávení a v neposlední řadě také vede k obezitě. Jako zpestření jídelníčku lze v malém množství občas přidat listy, případně i květy rostlin (pampeliška, jetel) a kousky ovoce.

Prckové při lovu – youtube.com

Mláďata krmíme každý den a v dávce je neomezujeme, aby měla stálý a pravidelný přísun potravy. Dospělcům předkládáme stravu denně, ale jeden den v týdnu jim lze dopřát půst. Březí samičky je možno krmit častěji. Potrava by měla být obohacena o vitamíny, minerály a hlavně vápník, který chameleon potřebuje ve zvýšené míře pro správný vývoj.

Chov a rozmnožování

Chameleoni pardálí jsou spíše samotáři a samečci nejsou vůči sobě moc snášenliví. Jedná se o nervózní druh chameleona. Jsou značně teritoriální. Občas se s tímto jevem setkáme i u samic, které mohou samečka i pokousat, proto nelze chovat několik ještěrů pohromadě v jednom teráriu. Spíše se doporučuje pořídit více terárií umístěných tak, aby na sebe zvířata viděla a byl zajištěn vzájemný vizuální kontakt. Chameleoni pardálí jsou vejcorodí (oviparní).

Pohlavní dospělost nastává v 9-12 měsíci života. Březost trvá u tohoto chameleona asi 30-45 dní. Před vykladením snůšky omezí samice příjem stravy a slézá na zem, aby si našla vhodné místo pro nakladení vajec. Při chovu v zajetí je proto nutno věnovat zvýšenou pozornost při vytváření vhodného kladiště (20-30 cm substrátu) pro březí samičku, zvláště pak v případě, pokud máme na dně terária lino či dlažbu. Jedna snůška obsahuje 20-30 vajec, doba inkubace je 159-362 dní při teplotě cca 28°C. Obvykle se mláďata líhnou zhruba za 280 dní a po narození jsou zcela samostatná.

Komunikace

Chameleoni upřednostňují vizuální kontakt, Na začátku období rozmnožování si samečci namlouvají samičky tak, že jim zesvětlá tělíčko a k samičce se přibližují kývavými pohyby. I schopnost barvoměny těchto ještěrů souvisí s vyjádřením emocí, obraně svého teritoria a dorozumívání se se samičkou. Mezi další prostředky komunikace se řadí např. otevírání tlamky, syčení, švihání ocáskem nebo nafukování se.

Chameleoni nejsou domácí mazlíčci, které by bylo možno nosit, chovat, pouštět je ven z terária, hrát si s nimi apod. Jedná se spíš o zvířata, která kontakt s člověkem příliš nevyhledávají. Braní do ruky, zvedání apod. je spíše stresuje, proto se s chameleonem nemazlíme a manipulaci s ním omezíme pouze na nejnutnější případy. Většina zdravotních a jiných problémů, které se mohou u chameleonů objevit, úzce souvisejí s nedodržením zoohygienických podmínek chovu a nesprávnou výživou chovaných jedinců.

Autor: Adéla Bezděková – Život s ještěry je láska na celý život.

Literární přehled:
-Nečas, P., Chameleoni, Madagaskar, 2003
-Klátil, L., Chováme terarijní zvířata, Epava 2004
-Kraus, R., Kocián,M., Chameleoni a gekoni, Polaris, 1998
-Král,J., Kocourek, I., Terárium A-Z, Ratio, 2005

Zajímavosti

aaaaa

Ze zákulisí hmyzí farmy

bearded-dragon-3273791_1920

Anglické názvy terarijních zvířat

gecko-2299365_1920 (1)

Teraristé na sociálních sítích

chameleon oko

Oči chameleona