thumb-192-435721

Agama límcová a její chov

Obecná charakteristika

Agama límcová (lat. Chlamydosaurus kingii, ang. frilled neck lizard) patří do čeledi agamovitých (Agamidae) a je to jeden z jejích největších zástupců. Jak už její jméno napovídá, je charakteristická velkým kožním lemem připomínajícím límec, který roztahuje v případě nebezpečí, vyrušení nebo v době páření. Zastrašuje jím predátory, zejména varany. V klidu má složený límec jako deštník směrem dozadu. Z hlediska morfologie je jednou z nejatraktivnějších agam.

Je to stromový (arborikolní) druh, který obývá suché lesy a stepi oblastí Austrálie a jihu Nové Guineje. V lesnatých porostech si samci vytváří velká teritoria, která si brání. Je to denní, stromový ještěr, který tráví většinu svého času na stromech a po zemi se pohybuje pouze v případě, že mění stanoviště, loví nebo v období páření. Velmi dobře šplhá a na stromě loví hmyz a malé obratlovce.

Vzhled

Agama límcová dorůstá délky 70-95 cm, z čehož cca dvě třetiny délky tvoří ocas, samičky bývají zpravidla menší. Samečci jsou od samiček dlouho špatně rozeznatelní, přičemž starší samečci mají větší hlavu. Samci mají výraznější femorální póry na stehnech, a dle tohoto znaku se snáze určí pohlaví daného jedince. Bývá zbarvena do šedohnědých až okrových odstínů a mívá tmavší kresbu připomínající kůru stromů. Tělo je pokryto drobnými šupinkami. Na hřbetě je nízký hřebínek. Hmotnost se pohybuje kolem 500g a dožívá se 10-12 let.

Jak již jsem zmínila, je vybavena kožním límcem, který má funkci nejen obrannou, protože při jeho roztažení vypadá agama opticky mnohem větší, ale i dorozumívací. Límec se roztahuje díky chrupavčitým výrůstkům na jazylce, je mnohem barevnější, než samotné tělo agamy a může mít poloměr až 15 cm. Samci mají límec mnohem výraznější než je tomu u samiček. S využitím roztažitelnosti límce se můžeme setkat již u mláďat, dospělci jej využívají k upevnění postavení v hierarchii dané skupiny a období páření. Spolu s využitím jejich límce se mezi dorozumívací prostředky řadí i trhavé pohyby hlavy. V případě nebezpečí se dává na útěk po zadních nohách.

Terárium, teploty a vlhkost

Pokud se rozhodneme chovat tuto agamu v páru, mělo by mít terárium minimální rozměry 200x150x200 cm a mělo by být orientováno na výšku. Na dno lze použít terarijní písek a je třeba dodat dostatek svislých větví s kůrou, po kterých budou agamy šplhat.

Terárium pro agamu límcovou

Vzhledem k tomu, že tyto agamy jsou náročnější na intenzitu osvětlení, je třeba zajistit do terária kvalitní zdroje UV spektra, zářivky nebo výbojky a samozřejmě tepelný zdroj. Denní teploty by se měly pohybovat kolem 30°C a pod výhřevem cca35- 38°C. V teráriu by mělo být i chladnější místo s cca o 10°C nižší teplotou. Noční pokles teplot se pohybuje v rozmezí 21-24°C. Dále by neměl chybět bazének s vodou.

Strava

Agama límcová se živí převážně hmyzem – různými brouky, mravenci, cikádami a housenkami, ale může lovit i termity pavouky nebo menší ještěry. Agamám chovaným v zajetí je možné předkládat krmný hmyz – sarančata, cvrčky, větší šváby a holátka hlodavců. Mláďata se krmí denně, dospělcům je doporučováno předkládat stravu cca každý třetí den. Krmení je třeba obohatit směsí minerálů a vitamínů.

Chov a rozmnožování

Agama límcová je značně teritoriální, proto nelze chovat v jednom teráriu dva samce. Agamy límcové žijí většinou ve skupinách jednoho samečka a několika samiček. Během jednoho až dvou zimních měsíců se doporučuje umožnit agamě zimní klid. Pro vyvolání páření agamy límcové je vhodné nasimulovat v teráriu střídání období sucha a vlhčí období.

Teplota se sníží na cca 20°C s nočním poklesem kolem 17°C. Bývá to zpravidla od ledna do února. Po tomto odpočinku většinou probíhají námluvy a agamy límcové se páří. Samice klade 10-15 vajec, až ve třech snůškách, do jamky a zahrabává je. Po 60-90 dnech podle teploty se líhnou cca 13 cm velká mláďata, která jsou po narození zcela samostatná, samice se o ně nestará. Společný odchov mláďat je možný pouze za předpokladu, že po cca 4 měsících je nutno rozdělit mláďata tak, aby v každé skupině zůstal pouze jeden sameček.

Mládě agamy límcové

Chov agamy límcové je značně prostorově i finančně náročný a zvířatům je třeba zajistit vyhovující podmínky pro život. Správnou stravou a podáváním minerálních přípravků s vitamíny lze předcházet onemocněním a metabolickým poruchám, které mohou vznikat u samic vlivem opakovaných několika snůšek za sezonu, ale i u mláďat nebo dospělců nedodržením zoohygienických podmínek chovu. Mívá to často fatální následky a zvířata hynou, proto chov agamy límcové v žádném případě nedoporučuji začátečníkům, ani chovatelům, kteří životní nároky tohoto plaza nedokáží splnit.

Autor: Adéla Bezděková – Život s ještěry je láska na celý život.

Literární přehled:
-Klátil, L., Chováme terarijní zvířata, Epava 2004
-Kocián, M., Leguáni a agamy, Polaris, 1998
-Král,J., Kocourek, I., Terárium A-Z, Ratio, 2005

Zajímavosti

aaaaa

Ze zákulisí hmyzí farmy

bearded-dragon-3273791_1920

Anglické názvy terarijních zvířat

gecko-2299365_1920 (1)

Teraristé na sociálních sítích

chameleon oko

Oči chameleona