Má stránka

Druhy hadů

Druhy hadů
Co se v článku dozvíte? 🔍

Na Zemi žije cca 3 600 druhů hadů a ty se dělí na škrtiče a jedovaté hady.

Druhy hadů jsou populace organizmů , které mají jeden nebo více společných znaků, jež je odlišují od jiných příbuzných druhů. Druh vytváří geneticky uzavřený systém, i když některé geneticky příbuzné druhy se mohou příležitostně křížit.

Název druhu se skládá ze dvou slov: první je názvem rodu (rodové jméno) a vyjadřuje nejbližší příbuzenské vztahy druhu. Druhé slovo je druhovým jménem, které v rámci rodu může nést jenom jeden jediný druh.

Hadi jsou plazi blízce příbuzní ještěrům a dvouplazům. Vedou se rozsáhle diskuze o příbuzenských vztazích mezi různými typy hadů a není k dispozici všeobecně uznávaný klasifikační systém. Většina protikladných názorů se týká počtu čeledí. Většina odborníků uznává 18 čeledí, někteří znalci však mnohé z nich považují pouze za podčeledi. Například hroznýše a krajty řadí do jedné čeledi.

Toto je přehled nejznámějších druhů, které se často vyskytují mezi chovateli:

Nejedovatí hadi

Anakondy

Anakonda velká (Eunectes murinus) – je často označována jako největší had na světě
Anakonda žlutá (Eunectes notaeus) – 3,5 m.

Hroznýšci

Hroznýšek arabský (Eryx jayakari) – 0,4 m.
Hroznýšek pestrý (Gongylophis colubrinus) – 0,5 m.
Hroznýšek červený (Charina bottae) – 0,4 m.

Hroznýši

Hroznýš královský (Boa constrictor) – 4 m.
Hroznýš madagaskarský (Acrantophis madagascariensis) – 3,5 m.
Hroznýš Dumerilův (Acrantophis dumerili) – 3 m.

Hroznýšovci

Hroznýšovec duhový (Epicrates cenchria) – 2 m.
Hroznýšovec jamajský (Chilabothrus subflavus) – 2 m.

Korálovky

Korálovka mexická (Lampropeltis mexicana) – 1,2 m.
Korálovka pruhovaná (Lampropeltis getula) – 1,8 m.
Korálovka šedá (Lampropeltis alterna) – 1,3 m.
Korálovka sedlatá (Lampropeltis triangulum) – 1,3 m.

Krajty

Krajta mřížkovaná (Python reticulatus) – 10 m.
Krajta zelená (Morelia viridis) – 2 m.
Krajta královská (Python regius) – 2 m.

Psohlavci

Psohlavec zelený (Corallus caninus) – 2,5 m.
Psohlavec hnědý (Corallus ruschenbergerii) – 2,5 m.
Psohlavec orinocký (Corallus hortulanus) – 2 m.

Užovky

Užovka červená (Pantherophis guttatus) – 2 m.
Užovka hladká (Coronella austriaca) – 60 cm.
Užovka zelená (Opheodrys aestivus) – 1,2 m.
Užovka černá (Pantherophis obsoletus) – 1,8 m.
Užovka obojková (Natrix natrix) – 2 m.
Užovka stromová (Elaphe longissima) – 1,4 m.
Užovka podplamatá (Natrix tessellata) – 1,3 m.

Jedovatí hadi

Bičovky

Bičovka americká (Oxybelis fulgidus) – 1,5 m.
Bičovka nosatá (Ahaetulla nasuta) – 1,5 m.

Bojgy

Bojga rajská (Chrysopelea paradisi) – 1,2 m.
Bojga stromová (Boiga dendrophila) – 2 m.

Chřestýši

Chřestýš diamantový (Crotalus adamanteus) – 2,5 m.
Chřestýš skalní (Crotalus lepidus) – 0,8 m.
Chřestýš rohatý (Crotalus cerastes) – 0,7 m.

Chřestýšovci

Chřestýšovec běloretý (Trimeresurus albolabris) – 1,2 m.
Chřestýšovec mangšanský
(Trimeresurus mangs hanensis) – 1,5 m.
Chřestýšovec Waglerův (Tropidolaemus wagleri) – 1,3 m.

Kobry

Kobra královská (Ophiophagus hannah) – 5,5 m.
Kobra červená (Naja pallida) – 1,5 m.
Kobra indická (Naja naja) – 2 m.

Křovináři

Křovinář aksamitový (Bothrops asper) – 1,8 m.
Křovinář ostnitý
(Bothriechis schlegeli) – 0,8 m.
Křovinář žlutoskvrnný
(Bothriechis aurifer) – 0,8 m.

Mamby

Mamba černá (Dendroaspis polylepis) – 2,5 m.
Mamba úzkohlavá (Dendroaspis angusticeps) – 1,8 m.
Mamba zelená (Dendroaspis viridis) – 1,8 m.

Pakobry

Pakobra červenobřichá (Pseudechis porphyriacus) – 1,5 m.
Pakobra východní (Pseudonaja textilis) – 1,7 m.

Zmije

Zmije rohatá (Cerastes cerastes) – 0,8 m.
Zmije gabunská (Bitis gabonica) – 2 m.
Zmije vlasatá (Atheris hispida) – 0,8 m.

Poznámka: Velikosti hadů, které jsou v článku uvedeny jsou maximální možné, ale takových se v zajetí nedorůstají.

Tip: Ještě se můžeš podívat na druhy ještěrůsklípkanů, nebo krmného hmyzu.

Nejčastější dotazy – jedovatí a nejedovatí hadi

✅ Kolik je druhů jedovatých hadů?

Do současnosti je zmapováno asi 3 600 druhů hadů a 410 z nich jsou jedovatí hadi.
Doposud je známo okolo 520 rodů a 3600 druhů hadů, z toho asi 410 druhů jsou jedovatí hadi.

✅ Jedovatí hadi v ČR

V České republice žije pouze 5 druhů jedovatých hadů. Nejznámější z nich je zmije obecná.

4.9/5 - (21 hodnocení)
Sdílejte článek:

Mohlo by vás zajímat

Má stránka